Material i qëndrueshëm

Materiali i qëndrueshëm është angazhimi ynë për mbrojtjen e mjedisit dhe zvogëlimin e emetimit të Co2, ne përqendrohemi në përmirësimin e vazhdueshëm për prodhimin e helmetës me materiale të riciklueshme dhe materiale organike, tani për tani, ne kemi arritur qëllimin e zhvillimit të materialit të qëndrueshëm që aplikon për të gjitha pjesët e helmetës: Bojë me bazë uji , EPS të ricikluar, Mbushje pëlhure Bamboo, rrip të ricikluar, polypag orgnic misri dhe letër paketimi të ricikluar) dhe duke përdorur për shumicën e kategorive të përkrenareve (çiklizëm, mal, ski, motociklet, E-biçikletë dhe helmeta urbane). Ne do të vazhdojmë në zhvillimin e materialeve të reja të zëvendësueshme për përkrenare për të përmbushur nevojat e tregut të helmetave dhe mjedisin miqësor. Si shtesë, ne i ndihmojmë klientit të kuptojë përfitimin e materialit të qëndrueshëm dhe ta zhvillojë atë për përkrenare.

Substainable Material